ระบบสเปียร์

เกี่ยวกับระบบสเปียร์
スピアシステム

เป็นระบบที่มีตัวทำความร้อนในโครงสร้างสองตัวซึ่งประกับด้วยตัวทำความร้อนส่วนหัวและส่วนกลางของเครื่อง
ส่วนหัวของตัวทำความร้อน ถูกปรับปรุงเพื่อสามารถทำความร้อนด้วยตัวเอง
มีระบบสเปียร์หลากหลายรุ่นให้เลือกเพื่อใช้ในงานฉีดพลาสติกหลายแบบและความต้องกา

หลักการและคุณสมบัติของระบบสเปียร์

ตัวแท่งสเปียร์มีอายุการใช้งานทนทานเนื่องจากด้วยหลักการวาล์วความร้อนที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้
พลาสติกที่อยู่ในรูหลอมจะถูกคงสภาพความหลอมเหลวไว้ตลอดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของปลายเกตและแม่พิมพ์
พลาสติกจำนวนที่เหลือน้อยมากจะแข็งตัวในช่วงระหว่างที่พลาสติกเคลื่อนตัวอยู่ในโพรงหลอม
หลังจากที่ชิ้นงานถูกนำออกไป ส่วนหัวของสเปียร์จะเริ่มทำความร้อนจนสามารถละลายจำนวนพลาสติกที่แข็งตัวอยู่ตรงปลายเกต ออกไปก่อนที่จะทำการฉีดพลาสติกใหม่เข้าไป

โครงสร้างโดยรวมของระบบสเปียร์

ระบบสเปียร์ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น ชุดทำความร้อน (ฝังอยู่ในแม่พิมพ์) 1 ชุดแมนิโฟลด์ และ 1 คอนโทรลเลอร์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ
ของผลผลิต

สายผลิตภัณฑ์ระบบสเปียร์

ซีรีส์G

 • มีระบบทำความร้อนภายนอกซึ่งให้แรงฉีดในอัตราที่สูง
 • เหมาะสำหรับสินค้าหลากหลายสี
 • เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมพลาสติกทั่วไป

READ MORE [PDF]

ซีรีส์D

 • เหมาะสำหรับงานฉีดในหลายระดับตั้งแต่งานฉีดขนาดเล็กไปจนถึงงานฉีดขนาดใหญ่
 • เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ที่มีหลาย Cavity
 • เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมพลาสติกทั่วไป

READ MORE [PDF]

ซีรีส์ SPT

 • รุ่นใหม่ที่มีตัวทำความร้อนภายนอกซึ่งถูกติดตั้งบริเวณส่วนหัวของระบบ
 • เป็นรุ่นที่เหมาะที่สุดสำหรับงานฉีดพลาสติกระดับสูงสำหรับชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่มีขนาดเล็กมาก
 • เป็นรุ่นที่สามารถใช้กับแม่พิมพ์ที่มีหลาย Cavity ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดซึ่งมีความกว้างของหัว Spear เพียง 7 มิลลิเมตร
 • ไม่เหมือนกับการขึ้นแม่พิมพ์แบบธรรมดา รูปแบบของประตูวาล์วสามารถจัดการได้อย่างยืดหยุ่น
 • สามารถรองรับงานฉีดชิ้นส่วนเล็กๆ ซึ่งมีขนาดเล็กเทียบเท่าได้กับเครื่องขนาด 15 t

UPDATING

ซีรีส์ESN

 • เป็นรุ่นที่บรรจุพลาสติกได้น้อยที่สุดและเป็นกระบวนการเข้าก่อนออกก่อนซึ่งเป็นการป้องกันพลาสติกไม่ให้เสียและ เปรอะเปื้อน
 • มีหัวหลายขนาดให้เลือกเปลี่ยนได้เพื่อเหมาะกับงานฉีดแต่ละชนิด

UPDATING

ซีรีส์ESXL

 • เป็นรุ่นเฉพาะสำหรับ gate ที่ติดตั้งด้านข้างของชิ้นงาน
 • เหมาะสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์

UPDATING

ซีรีส์SI

 • มีหัวหลากหลายสไตล์ เป็นกลุ่มของหัวรุ่น 8, 12 หรือ 16 ที่อยู่ในแต่ละบล็อก
 • ปรับระดับความกว้างของ Spear ได้ถึง 15 มิลลิเมตร
 • สามารถใช้งานกับแม่พิมพ์ที่มีหลาย Cavity ได้เป็นอย่างดี

READ MORE [PDF]

ดาวน์โหลด
If you have any other questions about the product, please feel free to contact us from the inquiry form.