แมนิโฟลด์

แมนิโฟลด์
แมนิโฟลด์

  • สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยน้ำหนักที่มีขนาดเบาในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆไว้
    อย่างครบถ้วน
  • อุณหภูมิมีความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่มีจุดอับในกระบวนการไหลเวียน เรามีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเครื่อง

ดาวน์โหลด
If you have any other questions about the product, please feel free to contact us from the inquiry form.