ฮ็อต ฮาลฟ์

เกี่ยวกับฮ็อตฮาลฟ์
ฮ็อต ฮาลฟ์

ชุดฮ็อตฮาลฟ์รวมชิ้นส่วนของ Hot Runner ทั้งหมด (จานยึด, แผ่นรอง, จานหลัง, กล่องเชื่อมต่อ) ไม่รวมแม่พิมพ์
ด้านเบ้าหล่อ เราออกแบบ ผลิต ประกอบ ต่อสายเบื้องต้นบน ฮ็อตฮาลฟ์ให้พร้อมสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
เราช่วยแบ่งเบาการทำงานลูกค้าของลูกค้าด้วยการจัดส่งที่รวดเร็ว และเราควบคุมการเก็บรวบรวมงานออกแบบต่างๆไว้
อย่างเป็นกลุ่มก้อนเพื่อให้บริการลูกค้าในอนาคตสำหรับงานบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

 • มื่อได้ค้นพบมิติและขนาดที่สำคัญผ่านทางการค้นคว้าทางด้านเทคนิค เราได้ทำการออกแบบทั้งงานแม่พิมพ์
  และระบบแม่พิมพ์ด้านให้ความร้อนเพื่อให้รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ
 • จากความสำเร็จในกรณีศึกษาต่างๆที่ผ่านมารวมถึงงานค้นคว้าและวิจัย เราประสบความสำเร็จในการพัฒนา
  และออกแบบระบบงานฉีดโดยใช้ความร้อนสำหรับแม่พิมพ์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆรอบด้านเช่น ความไม่ยืด
  หยุ่น การไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอ อุณหภูมิมีความแม่นยำและสม่ำเสมอ
 • งานตรวจสอบฮ็อตฮาลฟ์เพื่อจัดส่งของเราดำเนินการด้วยการตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดของอุปกรณ์ก่อนการ
  ประกอบและตรวจสอบระบบทำความร้อน รวมถึงชิ้นส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวต่างๆก่อนการประกอบ
  เรามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงและการจัดส่งที่รวดเร็ว
 • ฮ็อตฮาลฟ์ของเราถูกติดตั้งเรียบร้อยเข้ากับ Cavity plateเพื่อนำเสนอตัวอย่างซึ่งสามารถช่วยลูกค้าจัดตารางเวลา
  ได้เร็วขึ้น

ความสามารถและการให้บริการ

 • งานฉีดโดยใช้ความร้อน

  แมนิโฟลด์ probes เครื่องทำความร้อน
 • จานแม่พิมพ์

  จานยึด แผ่นรอง จานหลัง
 • กล่องตัวเชื่อม

  กล่องตัวเชื่อม แผนภาพการต่อสาย
 • อื่นๆ

  งานบำรุงรักษาสำหรับงานฉีดโดยใช้ความร้อน

ดาวน์โหลด
If you have any other questions about the product, please feel free to contact us from the inquiry form.