ประวัติย่อบริษัท

ประวัติย่อบริษัท

ชื่อบริษัท SEIKI CORPORATION
Executives
ประธานบริษัท
Yoshihiro Honda
ประธานบริหาร
Hiroshi Tamura
ผู้อำนวยการ
Ryusuke Sekiwa
ผู้อำนวยการ
Yuji Ogawa
ผู้ตรวจสอบบริษัท
Izumi Kato
ผู้ตรวจสอบบริษัท
Koji Nishibori
ผู้ตรวจสอบบริษัท
Kazuo Takahashi
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
Tomohiko Uesugi
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
Yoshiaki Tanaka
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
Masaaki Yoshida
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
Yuichi Marukawa
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
Atsushi Izumi
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
Toshiya Sota
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
4364 คาตาโกะ, บันไซ-โช เมืองโยเนซาว่า, อำเภอยามากาตะ 992-1125 
TEL.+81-238-28-5411 /
FAX.+81-238-28-1363
ทุนจดทะเบียน 191,730,000 เยน ( Kisco Global ผู้ถือหุ้น 100%)
จำนวนพนักงาน 168 (ไม่รวมผู้บริหาร)
ประเภทธุรกิจ
 • ผลิตและจำหน่ายเครืองมือและอุปกรณ์งานฉีดเทอร์โมพลาสติกแบบไม่มี Runner แบบ “ระบบวาลว์เกต” และ “ระบบสเปียร์”
 • ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์งานฉีดยางซิลิโคนเหลวและยางแบบไม่ มีทางน้ำวิ่ง “Rudiz System”
สินค้าที่ผลิต
 • เครื่องฉีดพลาสติกแบบใช้ความร้อน “ระบบวาล์วเกต”
 • เครื่องฉีดพลาสติกแบบใช้ความร้อน “ระบบสเปียร์”
 • เครื่องฉีดพลาสติกแบบใช้ความร้อน “แมนิโฟลด์”
 • เครื่องควบคุมงานฉีดพลาสติกแบบใช้ความร้อน “คอนโทรลเลอร์”
 • เครื่องฉีดพลาสติกแบบใช้ความร้อน “ฮ็อตฮาลฟ์”
 • แม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก
 • อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานฉีดพลาสติก
 • RUDIZ SYSTEM
 • อุปกรณ์ควบคุมแผงวงจรสำหรับขับอากาศ “คอนโทรลเลอร์”
เครื่องมือ
 • เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machines)
 • Machining centers
 • เครื่องเจาะหรือสว่าน (Gun drill machines)
 • เครื่องเจียร (CNC grinding machines)
 • เครื่องเจียร (CNC grinding machines)
 • เครื่องตัดโลหะ (Wire cut discharge processing machines)
 • เครื่องวัดพิกัดสามมิติ (3D Coordinate measuring machines)
 • เครื่องวัดความกลม (Roundness measuring machines)
 • เครื่องวิเคราะห์อุณหภูมิ (Thermal analysis)
 • เครื่องวิเคราะห์การไหลของสาร (Flow analysis)
 • เครื่องวิเคราะห์ความแข็งแรง (Strenght analysis) อื่นๆ

ประวัติของบริษัท

1954 เมษายน เซกิโกไซ อุตสาหกรรมจำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตงานพลาสติกสังเคราะห์
1968 เมษายน เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เซกิ อุตสาหกรรม จำกัด
1972 ตุลาคม พัฒนาเครื่องฉีดพลาสติกแบบใช้ความร้อนเพื่อปรับกระบวนการฉีดพลาสติก
ให้ถูกต้องตามหลักและได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อ “ระบบสเปียร์”
ในญี่ปุ่นและอีก 11 ประเทศ เริ่มผลิตและจำหน่าย
1972 ตุลาคม เปิดสำนักงานที่เกียวโตและโอซาก้า
1975 ตุลาคม การคิดค้นริเริ่ม “ระบบสเปียร์” ได้รับรางวัล「特許庁長官奨励賞」ที่เป็นเกียรติ
อย่างยิ่ง
1977 เมษายน เปิดสำนักงานที่นาโงย่า
1984 พฤษภาคม เปิดสำนักงานที่โตโฮกุ
1985 ตุลาคม จัดตั้งบริษัท Spear System GMBH (SSS GMBH) ในเยอรมัน
1985 พฤศจิกายน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อังกฤษ) นำระบบสเปียร์ออกแสดง
1989 เมษายน การคิดค้นระบบเครื่องฉีดพลาสติกที่ไม่มี runner ได้รับรางวัล「科学技術庁長官賞」
1990 พฤษภาคม แนะนำระบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ เครื่องฉีดแบบคำนวณระยะ ทนแรงดัน“Super Cycle”
1990 ตุลาคม เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ไซกิ คอร์ปอร์เรชั่น”
1993 กรกฎาคม จัดตั้ง 3SAI (Seiki Spear System America Inc.) ในสหรัฐอเมริกา
1993 สิงหาคม แนะนำเปิดตัวระบบ ไซกิ วาล์ว (Seiki Valve System)
1996 กุมภาพันธ์ เปิดสำนักงานตัวแทนที่ฮ่องกง
2000 ธันวาคม ได้รับมาตรฐาน ISO9001 ( การบริหารคุณภาพ , มาตรฐานสากล)
2001 พฤศจิกายน เปิดสำนักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
2002 ตุลาคม แนะนำเปิดตัว “Rudiz System” ระบบไม่มีน้ำวิ่งสำหรับงานฉีดยางซิลิโคน เหลวและยาง
2003 กรกฎาคม เปิดสำนักงานตัวแทนในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
2004 มีนาคม จดทะเบียนลิขสิทธิ์ “Rudiz System”
2005 มกราคม เปิดสำนักงานตัวแทนที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2005 พฤษภาคม เปิดสำนักงานตัวแทนในสหรัฐอเมริกา
2005 ตุลาคม เปลี่ยนผู้ถือหุ้นเดิมมาถือในบริษัท คิชิโมโต้ ซังกิโย จำกัด (ปัจจุบัน บริษัทคิสโก้ จำกัด)
2006 พฤษภาคม Rudiz System ได้รับรางวัล “ Aoki Katashi Best Technology Award” จาก Japan Society of Polymer Processing
2006 พฤศจิกายน ตุลาคม จัดตั้งบริษัท Seiki Science & Technology (HK) จำกัด
2008 พฤศจิกายน จัดตั้งบริษัท Seiki Science & Technology (S.Z.) จำกัด
2010 เมษายน ได้รับมาตรฐาน ISO14001 (การบริหารสิ่งแวดล้อม , มาตรฐานสากล)
(สำนักงานใหญ่และโรงงาน, สำนักงานที่โตโฮกุ, แผนกต่างประเทศ)
2011 มกราคม ได้รับมาตรฐาน ISO14001 (การบริหารสิ่งแวดล้อม , มาตรฐานสากล)
(สำนักงานที่โตเกียว, สำนักงานที่นาโงย่า, สำนักงานที่โอซาก้า)
2015 ในเดือนมีนาคม Established SEIKI HOT RUNNERS PHILIPPINES INC. In the Philippines
2015 กันยายน Established Seiki Deutschland GmbH in Germany
2017 สิงหาคม Established Seiki Hot Runners America Inc. in USA
2022 เมษายน Established SEIKI HOT RUNNERS MEXICO, S.A. DE C.V. in Mexico