เครื่องฉีดยางซิลิโคนเหลวและยางแบบไม่มี

ゴム・LSRランナーレスシステム

当社は熱可塑性プラスチックのランナーレスメーカ先駆者として集積し続けた技術を駆使しこの度、 今まで不可能とされていたゴムと液状シリコーンインジェクション(射出成形)用'完全'コールドランナシステムを開発致しました。
コスト削減、ゼロエミッションへの不断的挑戦へのお手伝いが出来るものと確信致しております。

วงจรการทำงาน

Operating cycle

Structural drawing

Structural drawing

คุณสมบัติ

 • ระบบงานฉีดพลาสติกโดยใช้ความร้อนที่สมบูรณ์แบบจะหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อน และต้นทุน<br>
  อื่นๆเช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่ากากวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มเติม สามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้งานได้กับยางวัตถุดิบทุกชนิด
 • มีคุณสมบัติการทำงานไม่ซับซ้อน ระบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษานี้สามารถใช้งานได้ไม่เพียงแต่แม่พิมพ์ใหม่แต่ยัง
  มีคุณสมบัติการทำงานไม่ซับซ้อน
 • ระบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษานี้สามารถใช้งานได้ไม่เพียงแต่แม่พิมพ์ใหม่แต่ยัง<br>ใช้ได้กับแม่พิมพ์ที่ใช้งานอยู่เช่นเดียวกับการฟื้นฟูระบบการทำงานใหม่
 • สามารถใช้กับงานฉีดแบบปรับหัวฉีดได้ซึ่งสามารถที่จะป้องกันการเปรอะเปื้อนของหัวฉีดและป้องกัน<br>
  ปัญหาการไหม้ของหัวฉีดแบบปรับได้
 • ตำแหน่งและขนาดของประตูสามารถเลือกได้ตามความประสงค์
  โดยกลไกการควบคุมการปิดประตู ขนาดของ<br>ประตูสามารถเลือกได้ตามความประสงค์เพื่อลดการสูญเสียแรงดัน
 • คอนโทรลเลอร์หน้าจอสัมผัสมีประสิทธิภาพการทำงานสูง คุณสมบัติของระบบสามารถบ่งชี้การทำงาน<br>ทุกขั้นตอนซึ่งทำให้ตรวจสอบกระบวนการทำงานได้โดยง่าย

ดาวน์โหลด
If you have any other questions about the product, please feel free to contact us from the inquiry form.