เครื่องฉีดยางซิลิโคนเหลวและยางแบบไม่มี

ゴム・LSRランナーレスシステム

ด้วยขอบเขตงานฉีดเทอร์โมพลาสติกด้วยการใช้ความร้อนของผู้ผลิต เราอาศัยเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
และพัฒนาการฉีดพลาสติกโดยการใช้ยางเหลวซึ่งไม่เคยมีการทำสำเร็จมาก่อน เรามีความมั่นใจในการช่วยท่านในการลด

ต้นทุนการผลิตและอัตรารั่วไหลของรังสีเป็นศูนย์

วงจรการทำงาน

Operating cycle

Structural drawing

Structural drawing

คุณสมบัติ

 • ระบบงานฉีดพลาสติกโดยใช้ความร้อนที่สมบูรณ์แบบจะหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อน และต้นทุน<br>
  อื่นๆเช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่ากากวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มเติม สามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้งานได้กับยางวัตถุดิบทุกชนิด
 • มีคุณสมบัติการทำงานไม่ซับซ้อน ระบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษานี้สามารถใช้งานได้ไม่เพียงแต่แม่พิมพ์ใหม่แต่ยัง
  มีคุณสมบัติการทำงานไม่ซับซ้อน
 • ระบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษานี้สามารถใช้งานได้ไม่เพียงแต่แม่พิมพ์ใหม่แต่ยัง<br>ใช้ได้กับแม่พิมพ์ที่ใช้งานอยู่เช่นเดียวกับการฟื้นฟูระบบการทำงานใหม่
 • สามารถใช้กับงานฉีดแบบปรับหัวฉีดได้ซึ่งสามารถที่จะป้องกันการเปรอะเปื้อนของหัวฉีดและป้องกัน<br>
  ปัญหาการไหม้ของหัวฉีดแบบปรับได้
 • ตำแหน่งและขนาดของประตูสามารถเลือกได้ตามความประสงค์
  โดยกลไกการควบคุมการปิดประตู ขนาดของ<br>ประตูสามารถเลือกได้ตามความประสงค์เพื่อลดการสูญเสียแรงดัน
 • คอนโทรลเลอร์หน้าจอสัมผัสมีประสิทธิภาพการทำงานสูง คุณสมบัติของระบบสามารถบ่งชี้การทำงาน<br>ทุกขั้นตอนซึ่งทำให้ตรวจสอบกระบวนการทำงานได้โดยง่าย

ดาวน์โหลด
If you have any other questions about the product, please feel free to contact us from the inquiry form.